Главная
Новости сайта
Анатомия профессии
Основные даты
Жилые дома
Общественные здания
Градостроительство
Архитектурные конкурсы
Недостоверные объекты
Карта Киева
Архив
Персоналии
Библиотека об Алешине
* Диссертация
* Публикации
* Тематические блоги
* Журналы, газеты
* Видеоматериалы
Глоссарий
Книжная полка
Ссылки
Автора!
Гостевая книга
 Copyright © 2000—
Вадим Алешин
Публикации
Трегубова Тетяна, Мих Роман
Львів. Архітектурно-історичний нарис
 

ЗМІСТ

 1. Передмова
 2. МІСТО-ВОЇН, МІСТО-КУПЕЦЬ (XIII-XVIII ст.)
  1. Планування міста
  2. Оборонні споруди
  3. Житлова забудова
  4. Громадські та культові споруди
 3. СТОЛИЦЯ ВЕЛИКОЇ ПРОВІНЦІЇ (XIX - початок XX ст.)
  1. Містобудівний розвиток
  2. Житлове будівництво
  3. Громадські споруди
 4. В СІМ'Ї ВОЛЬНІЙ, НОВІЙ (1940-1950-і роки)
  1. Перший генеральний план
  2. Житлове будівництво
  3. Громадські споруди
  4. Упорядкування та озеленення
 5. ЮНІСТЬ СТАРОДАВНЬОГО МІСТА (1960-1980-і роки)
  1. Містобудування
  2. Промислове будівництво
  3. Житлове будівництво
  4. Громадські споруди
  5. Упорядкування та озеленення
 6. АРХІТЕКТУРНА СПАДЩИНА І СУЧАСНІСТЬ
 7. ДО ПРИЙДЕШНЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ
 8. Список використаної літератури

* * *

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПО АРХІТЕКТУРІ І МІСТОБУДІВНИЦТВУ ПРИ ДЕРЖБУДІ СРСР

ВСЕСОЮЗНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕОРІЇ АРХІТЕКТУРИ І МІСТОБУДІВНИЦТВА. ФІЛІАЛ в м. КИЄВІ (КиївВНДІТАМ)

ББК 85.113(2Ук - 2)
Т66 УДК 72.03 (477.83)

Рекомендовано до видання науково-технічною радою КиївВНДІТАМ

Рецензенти д-р архітектури Ю. С. Асеев,
канд. архітектури С. К. Кілессо

Редакція літератури з містобудівництва та архітектури
Зав. редакцією Ю. І. Сєдак
Редактор Л. В. Лотоцька

Архітектурі, що закарбувала на віки історію стародавнього і вічно юного Львова, присвячена ця книга. В ній висвітлюється розвиток містобудування від середньовіччя до наших днів, розглядаються чудові творіння архітектури XIII-XVIII ст., оригінальні твори XIX - початку XX ст. Особливу увагу приділено досягненням радянської архітектури.

Для архітекторів, істориків, мистецтвознавців, а також буде цікавою широкому колу читачів.

4902020000-072
Т 43-8
М203(04)-89
ISBN 5-7705-0178-2

© Трегубова Т. О., канд. архітектури, Мих Р. М.
Київ, "Будівельник", 1989

 
Читайте также -
Публикации